POZVANI UČENICI NA ŽUPANIJSKO NATJECANJE 
    IZ KEMIJE 2018./2019.  
          ČESTITAMO
          aktiv kemije
  Ime Prezime Ime mentora Prezime mentora Bodovi
  1. RAZRED        
1 Gabriela Matošić Žana  Matić 44
1 Roko Bošković Žana  Matić 44
1 Bartul Bućan Marina Luetić 44
2 Luka Škondrić Žana  Matić 43
2 Marin Lagator Žana  Matić 43
3 Marin Grković Marina Luetić 42
4 Lea Maretić Marina Luetić 39.5
4 Nora Markota Marina Luetić 38
5 Ivana Džaja Marina Luetić 39
6 Marija Franić Žana  Matić 36
7 Lara Vukelić Žana  Matić 36
8 Ivan Bubalo Žana  Matić 34
  2. RAZRED        
1 Mirko Armanda Marina Luetić 45.5
2 Sara Vukman Vesna Dobronić 39.5
3 Irma Nina Orlandić Vesna Dobronić 37.5
4 Marta  Matulić Vesna Dobronić 33
5 Silvija Frlekin Vesna Dobronić 32
  3. RAZRED        
1 Barbara Sumić Vesna Dobronić 48
2 Luka Bulić Bračulj Marina Luetić 43
3 Mirko Vilibić Marina Luetić 38
4 Nada Rakić Vesna Dobronić 34
  4. RAZRED        
1 Mislav Barić Žana Matić 48