• Cilj :
  •  razvijanje metode promatranja i vizualnog mišljenja; 
  • razvijanje sposobnosti učenika da doživi umjetnička djela i time obogati svoj emotivni život; 
  • upoznavanje s najpoznatijim djelima svjetske, europske i osobito hrvatske likovne baštine; 
  • razvijanje odnosa prema zaštiti spomenika i čuvanje okoline.
 • Zadaci – uklapaju se u opće zadatke srednjoškolske nastave (razvijanje metode mišljenja, stjecanje radnih navika i upoznavanje izvora znanja).
 • Temeljno načelo  je ostvarivanje programa isključivo u simultanom djelovanju riječi i slike, uz razgovor pred projekcijom dijapozitiva ili prikladnih reprodukcija.
 • Literatura – za savladavanje gradiva ovog programa učenici će se koristiti udžbenicima koji prate redovni program likovne umjetnosti u gimnaziji.


1. RAZRED

Sistematizacija znanja i sposobnosti učenika razvijenih u osmogodišnjem školovanju, a potom osiguravanje temelja za pristup likovnoj umjetnosti na višoj razini:

 •  pojedinac i okolina
 •  crtež
 •  slikarstvo
 •  znak i značenje
 •  skulptura
 •  arhitektura
 •  odnos skulpture i arhitekture
 •  urbanizam
 •  vizualne komunikacije


2. RAZRED

U drugoj godini obrađuju se glavni životni okviri značajni za protekla povijesna razdoblja i za današnji svijet. Obrađuje se prostor i vrijeme ( kronologija kulturnih razdoblja od prapovijesti do moderne i suvremene umjetnosti) te svijet u kojem živimo.

GLAZBENA UMJETNOST 

Glazbena umjetnost je dvogodišnji predmet s jednim satom u tjednu. Kroz dvije godine (1. i 2. razred) uče se povijesna razdoblja u glazbi – od korijena glazbe do suvremenih zbivanja.

Cilj učenja glazbene umjetnosti je upoznati se s glazbenim zbivanjima kroz povijest najznačajnijih predstavnika stilova i njihovom glazbom te prepoznati glazbu iz određenog razdoblja.

Program za 1. razred

 • osnovni elementi glazbenog izraza (ritam, metar, melodija, tempo, dinamika…)  
 • prapovijesne glazbene odrednice  -glazba starog vijeka -razvoj srednjevjekovnog jednoglasja i višeglasja  
 • razvoj notnog pisma  
 • humanizam i renesansa  
 • barok

 Program za 2. razred

 • predklasika (galantni i osjećajni stil)  
 • klasika  
 • romantizam  
 • impresionizam  
 • glazba 20.st.
 • razvoj opere i ostalih vrsta karakterističnih za pojedina razdoblja

 Tijekom nastave slušaju se glazbeni primjeri, te se analizira glazba pojedinih razdoblja.

Ocjenjivanje: Jednom u polugodištu piše se test iz prepoznavanja i analiziranja glazbenih primjera, te se usmeno i pismeno provjerava znanje.