e-Prirodoslovna zbirka

Svjesnost o unikatnom, krhkom prirodnom bogatstvu koje naša država posjeduje možemo postići pobuđivanjem interesa mladih za promatranje i istraživanje prirodnih staništa u njihovom okružju. Na nivou škole pokrenut je projekt „Spoznaj bioraznolikost“, e-prirodoslovna zbirka. koji objedinjuje znanja i vještine učenika iz područja informatike, biologije i kemije. Projektom se provodi informatizacija i determinacija prirodoslovne zbirke III. gimnazije, Split. Tijekom godina prikupljen je veliki broj eksponata koji su projektom imenovani, opisani i izloženi u prikladno opremljenoj vitrini za kvalitetno pohranjivanje eksponata kako bi ostali trajno sačuvani, a istovremeno služili kao izvorna stvarnost i osnova za stvaranje Virtualne prirodoslovne zbirke koja će u svakom trenutku biti dostupna učenicima i svim zainteresiranim posjetiteljima naše web aplikacije. Buđenjem znatiželje i istraživačkog potencijala potiče se kritičko promišljanje kod najproduktivnijih dobnih skupina koje su potencijal u promicanju Hrvatske kao države velike bioraznolikosti. Snaga i korisnost ovog projekta je trajno sudjelovanje učenika u njegovom osmišljavanju, provođenju i nadograđivanju. Projektom su se postavili temelji za povezivanje zbirki svih škola i javnih ustanova na platformi koja bi svim sudionicima povezanim u mreži omogućila autonomnost („Mreža školskih prirodoslovnih zbirki“). Važnost zbirke je i kontinuirani doprinos projektu inventarizacije prirodoslovnog bogatstva s ciljem očuvanja i učvršćivanja nacionalnog identiteta Republike Hrvatske. Ova zbirka je među prvim takvima na našem području.