Anketa

Etičko povjerenstvo Medicinskog fakulteta odobrilo je istraživanje o konzumaciji alkohola i droga medu učenicima završnih razreda srednjih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U nastavku za potrebe provođenja istraživanja nalazi se poveznicu za online pristup anketnom upitniku.

Opširnije

Virtualni sastanak

Virtualni sastanak s ispitnom koordinatoricom održat će se u utorak, 2.6.2020. u 14.30  za 4A, 4B i 4C i u srijedu 3.6.2020. u 14.30  za 4D, 4E i 4F. Važno je da svi sudjelujete, jer ćete dobiti upute o provedbi i pisanju ispita državne mature. Upute za pristupanje sastanku dobit ćete naknadno.

Opširnije

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene i  odjave  ispita državne mature propisane su Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature članak 10. i 11. 9. svibnja 2020. na snagu je stupio Pravilnik o dopunama Pravilnika o polaganju državne mature kojim se omogućava, a iznimno za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2…

Opširnije

Obavijest školske liječnice

Dragi maturanti, S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i organizaciju rada u Službi za školsku i adolescentnu medicine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, ovim putem Vas obaviještavamo da će se Potvrde nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za određeni studij, za akademskugodinu 2020./21., izdavati uz prethodnu najavu na pregled putem telefona ili…

Opširnije