Vjeronauk

“Isus reče Šimunu: “Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!” Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim..
(Lk 5, 10-11)”

Izvedbeni program vjeronauka za prve razrede
1. Broj sati: 35
Cilj učenja predmeta: Želi se potaknuti učenike na pitanje o smislu čovjekova života, o složenosti ljudskog bića, te patnji, dobru, zlu i smrti.
Da upoznaju religijoznu dimenziju čovjeka.
Kako bi smo bolje razumjeli vlastiti život i svijet u kojemu živimo, korisno je uociti osnovna podrucja kojim se bave prirodoslovne znanosti i vjera. Ispravno shvaćanje njihovih posebnosi i meðusobne upućenosti jedno na drugo, omogućit će mladima skladan razvoj i napredak.
Potrebno je upoznati Božju Objavu i Sveto pismo, koji su izvor kršćanske vjere.
Vrhunac Božje objave je Isus Krist iz Nazareta. Upoznavajuæi njegovu povijest, njegov lik i životno djelovanje otkrivamo zašto ga kršćani priznaju i svojim Bogom

Izvedbeni program vjeronauka za druge razrede
2. Broj sati: 35

Cilj učenja predmeta: Bolje upoznati i usvojiti znanje o Crkvi, zajednici koju je ustanovio Isus Krist. U raznolikosti pojedinih slu?bi upoznati hijerarhijski ustroj Crkve, u kojoj zajedno žive i djeluju laici, redovnici i redovnice te đakoni, prezbiteri i biskupi. Upoznati Crkvu koja se zala?e za dijalog s drugim kršćanskim Crkvama nastojeći obnoviti prekinuto jednistvo.
Učeći Crkvenu povijest, učenici će upoznati razne progone kršćana.
Crkva u svom hodu imala je tamnih i svijetlih trenutaka koje učenici trebaju upoznati i znati razlikovati dobro od negativnoga.
Potrebno je da u ovoj dobi mladi bolje upoznaju i svoj vlastiti religiozni i životni identitet, da usvoje pozitivan stav prema životnim vrijednostima, da se mudro znaju služiti s vlastitom slobodom. Istinska sloboda postiže se odgojem vlastite savjesti i djelovanjem u skladu sa njom.

Izvedbeni program vjeronauka za treće razrede
3. Broj sati: 35

Cilj učenja predmeta: Pomoći učenicima da bolje upoznaju čovjeka, njegov izvor i uvir, njegovo dostojastvo i zadaću u društvu , da upoznaju i usvoje etično-moralne vrijednosti koje su utemeljene na kršæanskim korijenima.
Da bolje upoznaju moralne obiteljske vrijednosti, vlastitu odgovornost u izgrađivanju poštenog i pravednog društva.Upoznati uèenike s istinom, apsolutnom Istinom, i dužnosti sredstava društvenog života da građanima trebaju i moraju prenositi istinu, Inžinjering suvremenog svijeta, ne smije ugrožavati dostojanstvo čovjeka nego treba služiti čovjeku i dostojanstvu čovjekova napretka ispravno.

Izvedbeni program vjeronauka za četvrte razrede

Cilj učenja predmeta: Motivirati učenike da upoznaju i usvoje znanje o Božjem govoru u znakovima
kroz dugu ljudsku povijest. Da usvoje znanje o sakramentima i njihovim vrijednostima u ulozi
kvalitetnog svakodnevnog kršćanskog življenja. Koji nas sakramenti uvode u kršćanski život, koji
nas oslobađaju zarobljenosti grijehom i koji nam pomažu za što boljim osmišljavanjem našeg društvenog poziva i poslanja.
Usmjeriti učenike da izaberu zanimanje ne zato da čovjek zarađuje novac nego zato da bude sretan,
svaki čovjek ima određeno poslanje u ovome svijetu, jer je obdaren određenim sposobnostima i pozvan da ih razvije na svoju radost i korist i na korist društva. Otkriti nadu u vječni život, nadu koju nam nudi Isus Krist.

Etika je nauka o moralu, koja istražuje ciljeve i smisao moralnih normi, osnovne kriterije za moralno vrjednovanje i izvor morala…drugim riječima ukazuje kako bismo se mi kako ljudi trebali ponašati da bismo bili moralni.

Etika je grana filozofije i kao takva je normativna znanost, a norme odlučuju o specifičnom karakteru etike i tako je razlikujemo od drugih znanosti sa svojom posebnom podjelom(autonomna , heteronormna…).

Etika obrađuje nekoliko glavnih etičkih pojmova: moral, dobro, savjest, zlo, sloboda, sreća i vrlina, no za saznati nešto više o tome trebat ćete pohađati satove etike 😉 .

Izborni predmet „etika“, kao zamjena vjeronauku, u našim srednjim školama postoji od školske godine 1995./96.

Cilj etike u srednjim školama je usvajanje osnovnih etičkih znanja, potrebnih za razvijanje sposobnosti moralnog prosuđivanja i orijentiranja u životu.

Kroz 4 razreda srednje škole obrađuju se teme poput  (op.a. poredano po razredima):  

  • potraga za vlastitim identitetom, orijentirima i zamkama na putu, ciljevima
  • čovjek u odnosima, sukobi u odnosima
  • bioetika i biološke znanosti, medicinska biologija
  • moral i moralna učenja

Satovi etike održavaju se u isto vrijeme kad i satovi vjeronauka. Ispitivanja i kontroliranja postoje kao i u svakom drugom predmetu, no nemojte se bojati, ništa strašno 🙂 . Treba još samo napomenuti da su razredi etike relativno maleni i prema tome pristup je individualniji i satovi zanimljiviji.

Etika

Svi su ljudi osjetljivi na fizikalno okruženje. Znamo da o njemu ovisimo, da je ono promjenjivo i ranjivo. 
Znamo da ga možemo uništiti i time možemo uništiti vlastite živote ili živote naših potomaka. 
Manji je dio ljudi osjetljiv na moralno ili etičko okruženje. Ovo je okruženje saturirano idejama o načinu života. 
Ono određuje što je prihvatljivo, što je vrijedno divljenja ili što je odbojno. Ono postavlja kriterije dobrog i lošeg. 
Stvara odnose i oblikuje naša emocionalna stanja. Standardizira pojmove poput oprostivosti, krivnje, odgovornosti, zabrane i sl. 
Potonje okruženje možemo nazvati normativnim i njime se bavi etika. 
Etika je filozofska disciplina. Možemo reći da se ona bavi opisom ili stvaranjem nekog normativnog sustava. 
Ključno je pitanje u etici - Zašto bi donijeli neku `odluku a' rađe no `odluku b'?  

Jedan ćemo sat tjedno kroz četiri godine na različite načine pristupiti ovom pitanju.

1. godina - argumentacija
2. godina - društvo
3. godina - priroda
4. godina - teorija

Osim promišljanja, važan je dio djelovanje. Tako da vas na nastavi predmeta Etika očekuju i raznovrsne aktivnosti.