+ 385 21 558 428iiigs@trema.hr

Nastavni program

Programom prirodoslovno-matematičke gimnazije učenike od prvog razreda temeljito i kvalitetno pripremamo za državnu maturu, a istovremeno i za upis na fakultet po vlastitom izboru.

Nastavni plan i program prirodoslovno-matematičke gimnazije naročito je usmjeren na stjecanje znanja i vještina u području matematike.  Rezultati ispita državne mature ukazuju na probleme učenika u Republici Hrvatskoj u savladavanju sadržaja iz matematičkog područja, stoga usmjerenost našeg programa na matematičko područje omogućava učenicima uspješno rješavanje državne mature i upis na željeni fakultet.

Nastava informatike kroz sve četiri godine također je prednost našeg programa u odnosu na slične programe na tržištu.

Prirodoslovni dio programa pruža učenicima mogućnost praktične primjene teorijskog znanja kroz laboratorijske vježbe iz fizike, kemije i biologije. Takav pristup prirodoslovlju suhoparnu, apstraktnu i teorijsku nastavu pretvara u zanimljivo, cjelovito, iskustveno učenje.

III. gimnazija je škola prirodoslovno-matematičkog usmjerenja.

NASTAVNI PREDMET BROJ SATI PO RAZREDIMA TJEDNO BROJ SATI PO PREDMETU TJEDNO UKUPNO

TJEDNO

I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Hrvatski jezik 4 4 4 4 24 24 24 24 96
Engleski jezik 3 3 3 3 18 18 18 18 72
Latinski jezik 2 2 12 12 24
Glazbena umjetnost 1 1 6 6 12
Likovna umjetnost 1 1 6 6 12
Psihologija 1 6 6
Logika 1 6 6
Filozofija 2 12 12
Sociologija 1 6 6
Povijest 2 2 2 2 12 12 12 12 48
Geografija 2 2 2 2 12 12 12 12 48
Matematika 5 5 6 6 30 30 36 36 132
Fizika 3 3 3 3 18 18 18 18 72
Kemija 2 2 2 2 12 12 12 12 48
Biologija 2 2 2 2 12 12 12 12 48
Informatika 4 4 4 4 24 24 24 24 96
Politika i gospodarstvo 1 6 6
TZK 2 2 2 2 12 12 12 12 48
UKUPNO 33 33 33 33 198 198 198 198 792

Predmeti koji se uče kroz sve četiri godine obrazovanja su: hrvatski jezik, 1. strani jezik (engleski), 2. strani jezik (ovisno o programu), povijest, geografija, matematika, fizika, kemija, biologija, informatika, tjelesna i zdravstvena kultura, i etika, odnosno vjeronauk, ovisno o odabiru učenika. U prva dva razreda tim predmetima dodaju se: glazbena i likovna umjetnost te latinski jezik. U trećem razredu to su sociologija, psihologija i logika, dok su u četvrtom to filozofija te politika i gospodarstvo. Tjedna satnica je kroz sve četiri godine jednaka, te iznosi 33 nastavna sata.