Upute: S desne strane na ekranu imaju oznake:
L0 level prizemlje – ulaz u školu, atrij….
L-1 je kat ispod ulaza u školu
L1 je kat iznad ulaza u školu. Klikom na navedene oznake prelazite na traženi levele.

Ulaz

Ulaz u školu

Atrium
Atrij 1
Atrium
Atrij 2

Razred_br_5

Učionica br. 5

Hodnik 1

Hodnik
Hodnik 2

Zbornica

Zbornica

Razred_br_8

Učionica br. 8

Kabinet biologije

Informatika
Kabinet informatike

Fizika

Kabinet fizike

Kabinet fizike – balkon

Kemija

Kabinet kemije

Priprema_biologija_kemija

Priprema nastave biologije i kemije

Razred_br_3
Učionica br.3