Fizika

Projektna i terenska nastava fizike provode se dugi niz godina kao jedan od oblika suvremene nastave u našoj školi. Takva nastava pobuđuje interes i otkriva skrivene talente učenika za prirodne znanosti. Praktična primjena znanja iz fizike sadržaje čini interesantnijima, a učenike samostalnima i kreativnima te potiče njihov istraživalački duh.

U nastavi fizike svaki profesor učenike vodi do spoznaje da fizika i ostale znanosti čine osnovu svake suvremene tehnologije i kulture. Učenici bi trebali uočiti pojave koje se događaju oko njih, shvatiti te pojave i zakonitosti. Poznavanje tih zakona, omogućava nam da ovladamo prirodom i upoznamo ljepotu u njoj.

Učenici koriste razne izvore znanja, samostalno pronalaze odgovore na mnoga pitanja kako bi što bolje prezentirali svoje radove. Interes učenika za takav rad generacijski je velik te dokazano vodi razvoju znanja, vještina i kompetencija u području fizike.

Lex I: Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare.

Prvi Newtonov zakon gibanja (na latinskom)