„U ZDRAVOM TIJELU ZDRAV DUH“

Tjelesna i zdravstvena kultura je predmet koji svojim kurikulumom dokazuje da i učenici prirodoslovci uspješno razvijaju i njeguju svoje sportske navike i vještine. Nastava TZK-a pruža priliku svim učenicima da pokažu svoju darovitost. Onima malo manje nadarenima omogućava stjecanje zdravstvenih navika koje će im u daljnjem školovanju i životu omogućiti brže i lakše napredovanje te fokusiranje na razne osobne ciljeve, koje naši učenici zasigurno imaju.

Nedostatak školske dvorane za sada uspješno rješavamo korištenjem slobodnih termina u dvoranama Zdravstvene i Obrtno tehničke škole koje nam već dugi niz godina susretljivo ustupaju svoje prostore.

Predmet TZK-a ima godišnji fond sati koji je istovjetan u svim razredima (70 sati). Djevojke i mladići su razdijeljeni u posebne grupe te vježbaju 2 sata tjedno tijekom blok-sata, a svaki profesor TZK-a u satnici imaju zastupljene i muške i ženske grupe dokazujući da i u ovom segmentu ustroja škole nemamo ograničenja.

Kurikulum je sastavljen od niza aktivnosti u kojima svaki učenik može pronaći afinitete koji će njihov život usmjeriti prema zdravom i aktivnom životu. Upoznavanjem određene tjelesne aktivnosti, nastojimo pobuditi interes za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima.

Ove godine je pokrenut projekt VJEŽBAONICA. Dostupan je svim učenicima koji se tijekom godine žele uključiti u dodatne aktivnosti izvan redovne nastave. Sportove i aktivnosti mogu birati prema slobodnom izboru.

Svi učenici koji se aktivno bave sportom članovi su Školskog sportskog kluba INFORMATIČAR te nastupaju na svim gradskim i županijskim natjecanjima, a njihov plasman često otvara put i za državna prvenstva.

Predmet TZK, zahvaljujući tjelesnoj aktivnosti, učenicima osigurava rasterećenje od zahtjevnog školskog programa te otklon od svakodnevnog stresa, ali i aktivno uključivanje u život škole i grada. Učenici sudjeluju u obilježavanju svih značajnih datuma i manifestacija koje se događaju ne samo u školi, već i u našem Splitu.