O programu Erasmus+

Opći je cilj programa cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj učenika i nastavnika u području obrazovanja i osposobljavanja, što doprinosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva. Program je bitan instrument za izgradnju europskog prostora obrazovanja i provedbu europske strateške suradnje.
Posebni ciljevi programa su promicanje mobilnosti, u svrhu učenja za pojedince i skupine, suradnje, kvalitete, uključivosti i pravednosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovativnosti na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja.
Cilj je omogućiti što većem broju nastavnika i učenika sudjelovanje u različitim projektnim aktivnostima u okviru Erasmus+ programa te na takav način unaprijediti internacionalizaciju III. gimnazije, Split.

Školski koordinator- Danica Bavčević, stručni suradnik psiholog (bavcevicdanica@gmail.com)

Završeni projekti

Aktualni projekti