IBO

International Baccalaureate Organisation (IBO)  je organizacija koja nudi i provodi internacionalni obrazovni program na više razina – the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP).

III.gimnazija ima certifikat za provođenje International Diploma Programme (IB DP), program međunarodne mature.

IB DP je predfakultetski program namijenjen učenicima od 16 do 19 godina. Provodi se u trećem i četvrtom razredu srednje škole i priprema učenike za internacionalnu maturu – The Diploma of the International Baccalaureate (nadalje, IB Diploma).

 

IB DP Kurikularni  model

 

Naglasak programa i njegovog provođenja je na internacionalnom pristupu, poštivanju različitosti svake vrste, povezivanju kultura i tradicija, odgajanju socijalne osjetljivosti.

Pristup odgoju i obrazovanju bazira se na suvremenoj pedagoškoj praksi i temelji na dokumentu Approaches to Teaching and Learning (ATL).

 

Osnovni (Core) sadržaji:

 • Theory of Knowledge (TOK); 
 • Extended Essay (EE)
 • Creativity, Activity, Service (CAS).

Ovi su sadržaji obavezni za sve učenike IB DP i uvjet su za stjecanje IB Diplome.

 • TOK (teorija znanja) provodi se u nastavi, temelji se na interaktivnom povezivanju svih predmetnih područja, odgaja analitički, refleksivni, kritički odnos prema znanju. Ispitni materijal je TOK esej od 1500 riječi na jednu od propisanih tema.
 • EE (akademski esej) piše se na odabrano područje i temu pod vodstvom mentora i EE koordinatora tokom nekoliko mjeseci. Esej od 4000 riječi predaje se kao ispitni materijal.
 • CAS (izvannastavni sadržaj) podrazumijeva bavljenje kreativnim sadržajima po izboru, fizičkom aktivnošću prema osobnim sklonostima i volonterski dobrotvorni angažman. Evidencija o obavljenim CAS aktivnostima uvjet je za stjecanje IB Diplome.

How is EE assessed?

Assessment of the Extended Essay is external. Students’ essays are sent to professional markers around the world and are graded. Combined with TOK, students’ EE standing earns them a possible 1-3 core points in the IB Diploma, out of a maximum 45 points.

 

How is TOK Assessed?

Assessment in ToK consists of the internally- assessed Presentation and the ToK Essay (1600 words on a prescribed title). This essay is submitted electronically to external markers. Combined with students’ Extended Essays, their ToK standing earns a maximum of 3 core points towards the Diploma Programme final score, tallied out of a maximum 45 points.

 

Is CAS Assessed?

There is no formal assessment in CAS however successful completion of all CAS requirements is an essential prerequisite for awarding of IB Diploma. Students need to regularly document their CAS experiences and provide a thorough reflection for each completed activity. Reflections need not just be a typical document, students are rather encouraged to use a variety of media for their reflection. For example, students may create a blog or website to chronicle their experiences and reflections.

 

Predmeti koje nudimo


Uvjeti izbora

 • 6 predmeta koji se biraju iz 6 grupa predmeta (učenici moraju imati 6 izabranih predmeta) – gornja tabela. Umjesto predmeta Theatre može se izabrati dodatni predmet iz 2, 3. ili 4. grupe. Predmet ESS za sada se može birati samo kao predmet 3. grupe.
 • Izabrani predmeti slušaju se na dvije razine koje učenik sam bira, High Level (HL) i Standard Level (SL). U pravilu treba biti 3 HL i 3 SL predmeta. Iznimno se može birati 4HL i 2SL predmeta. Tako nešto se odobrava iznimno darovitim učenicima.
 • Razine znače određenu razliku u sadržajima i različit broj sati nastave.
 • Neki predmeti u TREMA-i nude se samo u SL
 • Ukupan dvogodišnji broj sati nastave za HL je 240; za SL je 150; TOK 100; (propisano od IB-a u formatu 60-minutnog sata, broj školskih sati od 45 minuta je drugačiji)
 • CAS i EE imaju fleksibilni udio u nastavi
 • učenici imaju obavezu za CAS aktivnosti odraditi 200 sati, a za EE 70. S profesorima odrađuju konzultacije po dogovoru.

Sadržaji i zahtjevi IB DP

 • Program se provodi tijekom dvije godine i završava IB maturom. Jezik programa (provedba i ispiti) je engleski jezik.

Ocjene

 

IBDP sustav ocjena

 • Izabrani predmeti ocjenjuju se ocjenama od 1 do 7 (1 nedovoljan, 7 odličan).
 • Obavezni sadržaji (TOK, EE), ocjenjuju se ocjenama od E do A (E nedovoljan, A odličan).

 

IBDP ocjene prevedene u sustav ocjenjivanja RH

 


 

 

Uspjeh na kraju 3. i 4. razreda preveden u sustav ocjenjivanja RH

 

 • Opći uspjeh utvrđuje se na kraju svake školske godine (treća i četvrta) – dokument o uspjehu (svjedodžba) izdaje TREMA.
 • Opći uspjeh određuje se na temelju broja bodova (zbroj svih brojčanih ocjena), koji se u sustav RH prevodi kao:

42 – 34 – odličan

33 – 28 – vrlo dobar

27 – 24 – dobar

23 – dovoljan

22 i manje – nedovoljan.

Uvjeti stjecanja IB diplome

Da bi se zadovoljili uvjeti za stjecanje IB Diplome, potrebno je slijedeće:

 • Sve komponente ispita (svih 6 predmeta, TOK esej, EE esej) moraju biti pozitivno ocijenjene. – CAS aktivnosti moraju biti zadovoljene.
 • Ukupan broj bodova mora biti 24 ili više.
 • Nema ocjena N (nije predana neka od komponenata ispita)
 • Nema ocjene E
 • Nema ocjene 1
 • Nema više od dvije ocjene 2 (HL ili SL)
 • Nema više od tri ocjene 3 ili niže (HL ili SL)
 • Postignuto je 12 ili više bodova u zbroju ocjena svih HL predmeta (ako ih je četiri, onda se zbrajaju samo tri najviše ocjene)
 • Postignuto je 9 ili više bodova u zbroju ocjena svih SL predmeta (ako su samo dva SL predmeta, mora se postići minimum 5 bodova u zbroju).

Ovim se bodovima pribrajaju dodatni bodovi na temelju ocjena TOK i EE eseja prema tabeli:


Ispitni rokovi su dva puta godišnje, u svibnju (May examination session) i studenom (November examination session).
Da bi se postigli uvjeti za stjecanje IB Diplome, dozvoljena su tri izlaska na ispite (tri ispitna roka), koji ne moraju biti u nizu.

Svaki se ponovni izlazak na ispite dodatno naplaćuje prema važećem IBO cjeniku za tekuću godinu. Rezultati ispita objavljuju se 5. srpnja (May) i 5. siječnja (November). Diploma se izdaje 20. kolovoza (May) i 20. veljače (November).

 

Bilingual IB Diploma

Takva diploma se izdaje svim onim učenicima koji:

 • imaju dva predmeta iz grupe 1 (dva materinja jezika) i postigli su ocjenu 3 i više u oba.
 • koji polažu predmete iz grupe 3 i 4 na jeziku koji nije u grupi 1, a postigli su ocjene 3 i više u svim tim predmetima.

 

Žalba na ocjene

Postoji nekoliko mogućnosti žalbe precizirane u General Regulations; Assessment Procedure.

Svaki takav zahtjev dodatno se naplaćuje prema važećem IBO cjeniku za tekuću godinu. Postupak prijave i svu komunikaciju s IBO-om provodi IB koordinator.

Kršenje pravila (Academic misconduct)

Sva pravila programa i očekivanog postupanja svih u programu, regulirana su u dokumentu Academic Honesty (IB) i Academic Integrity Policy (TREMA). Učenici i roditelji dužni su svojim potpisom na ugovoru jamčiti da su upoznati s pravilima ponašanja kao i s kaznama u slučaju kršenja pravila.

Academic misconduct je kršenje pravila vezanih uz plagijat, prijevare, dupliciranje istog materijala za dva ili više ispita, prepisivanje ili posjedovanje nedopuštenog materijala na ispitima, ometanje provođenja ispita, falsificiranje CAS dnevnika, otkrivanje detalja iz ispitnog materijala u razdoblju od 24 sata od ispita bilo usmeno ili preko medija, ili bilo kakvo slično ometanje drugih dovođenjem sebe u povlašteni položaj.

U takvim slučajevima IBO u suradnji sa školom provodi detaljnu istragu, a ovisno o težini prekršaja može donijeti odluku o poništenju ocjene (time i izostanak IB Diplome), a u krajnjem slučaju i diskvalificirati učenika za svaki sljedeći ispitni rok.

IB diploma prevedena u sustav DM

 • Odlukom MZOS-a rezultati IB Diplome jednako su vrijedni rezultatima DM.
 • Stjecanjem IB Diplome učenicima koji su i u sustavu DM priznaju se IB predmeti kao položena DM (Hrvatski jezik, Strani jezik, Matematika), na A razini DM, bez obzira na kojoj su razini u IB programu.
 • Ostali predmeti priznaju se kao ekvivalentni izborni predmeti na DM (povijest, zemljopis,biologija, kemija, fizika,Theatre kao Likovna umjetnost, BM kao Politika i gospodarstvo, CS kao Informatika).

Uspjeh na Međunarodnoj maturi  (IB Diploma), prevodi se u sustav Državne mature RH kao u tabeli:

 

Uloga i odgovornost III.gimnazije Split (TREMA) u provedbi IB DP

 • TREMA je autorizirana od strane IBO za provedbu programa IB DP i odgovorna je za njegovo provođenje, održavanje standarda, poštivanje svih regulativa i pravilnika kao što su: General Regulations: Diploma Programme; Rules for IB World Schools: Diploma Programme; Assessment Procedure for the Diploma Programme; Programme Standards and Practices: Diploma Programme; The Responsibilities of IB World Schools In ensuring the integrity of IB Assessment; Academic Honesty Guide.
 • TREMA je odgovorna za implementaciju programa IB DP, kvalitetno poučavanje u skladu sa pedagoškim standardima i dokumentima: Approaches to teaching and learning (ATL).
 • TREMA je samostalna u provedbi nastave po pravilima koja vrijede za cijelu školu: Statut TREMA; Kućni red; kao i za organizaciju rasporeda, fakultativne nastave, sudjelovanje IB učenika u zajedničkim projektima škole. Pri tom vodi računa o specifičnostima i zahtjevima IB programa. – TREMA donosi IB DP kurikulum za svaku školsku godinu.
 • TREMA je odgovorna za pravovremeno i ažurno informiranje učenika i roditelja o specifičnostima IB DP, implementaciju programa u školi, način ocjenjivanja i provedbu ispita.
 • TREMA izdaje sve dokumente (svjedodžbe na kraju godine, izvješća na polugodištu ili po potrebi). IBO izdaje dokument Diplome.
 • TREMA postavlja IB DP koordinatora koji je odgovoran za implementaciju IB programa i njegovu provedbu.
 • IB DP koordinator ima obavezu i odgovornost u potpunosti provoditi sva IBO pravila vezana uz nastavu, program, ispite, administraciju, informiranje učenika, roditelja, profesora. Jedino IB DP koordinator komunicira s IBO-om.

 

Odgovornost učenika i roditelja/staratelja

 • Očekuje se da svi budu upoznati sa svim pravilima i regulativama vezanim uz provedbu i ispite programa (General Regulations; ovaj dokument) – Službena komunikacija provodi se s IB DP koordinatorom.
 • Od učenika se očekuje da odgovorno prate provedbu programa, poštuju sve zadane rokove i u konačnici ispune sve obaveze (pozitivan uspjeh na kraju četvrtog razreda), potrebne za završni ispit.
 • Od učenika se očekuje da se ponašaju odgovorno, u skladu s Academic Honesty pravilima, i Learners’ profile očekivanjima.
 • Očekuje se da poštuju kućni red i pravila dobrog odgoja.
 • U slučaju kršenja pravila (Academic Honesty) izlažu se opasnosti pada na IB maturi (Academic misconduct) i uskraćivanju Diplome.
 • Roditelji su dužni pratiti uspjeh svoje djece, redovito se informirati o napretku, redovito komunicirati s djecom o provedbi programa, biti podrška.

Prijava i upis učenika u IBDP u TREMA

 • Pravo upisa imaju svi učenici koji su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja.
 • Uvjeti za upis, koje propisuje TREMA su: vrlo dobar ili odličan uspjeh na kraju drugog razreda srednje škole; minimalno vrlo dobar uspjeh iz predmeta Hrvatski jezik, Engleski jezik, Matematika na kraju drugog razreda;  poznavanje engleskog jezika u govoru, čitanju i pisanju sukladno dokumentu TREMA language policy.
 • Ukoliko je ocjena iz bilo kojeg gore navedenog predmeta manja, učenik je obavezan pristupiti prijamnom ispitu iz tog predmeta.
 • TREMA zadržava pravo izmjene pravila upisa, sukladno zakonskim propisima.

 

Udžbenici i oprema

 • Svake godine donosi se dokument na razini Škole kojim se utvrđuje politika nabavke udžbenika i pomoći učenicima s kupnjom istih.
 • TREMA svim upisanim učenicima daje na korištenje neke udžbenike, a grafičke kalkulatore učenici nabavljaju sami. Sve knjige i oprema moraju se pažljivo koristiti i održavati, a na kraju dvogodišnjeg programa učenici su obavezni vratiti školi sve zaduženo u stanju kakvom su i zadužili.
 • Pri upisu učenici plaćaju polog kojim se osigurava oprema koju zadužuju od Škole, a koji se po završetku vraća učeniku ukoliko se svi materijali vrate Školi u prvobitnom stanju.
 • Učenici imaju mogućnost zadužiti od Škole prijenosno računalo za korištenje u nastavne svrhe ili mogu koristiti svoje osobno.
 • U slučaju nastale nepopravljive štete učenik i roditelj su dužni nadoknaditi štetu Školi.

 

Odnos prema radu

 • Učenici upisani u program dužni su poštivati sva pravila programa regulirana u dokumentima IBO (General Regulations; Academic Honesty; ATL; programski sadržaji pojedinih predmeta, Subject Guide; Assessment Procedure), kao i sva pravila TREMA-e.
 • Učenici su dužni poštivati sve rokove u provedbi nastave i ispita, objavljene u godišnjem kalendaru i ostalim dokumentima (TOK i EE Progress Report). Nepoštivanje rokova izlaže učenike opasnosti izostanka Diplome.
 • Jedini mjerodavni dokument sa službenim rokovima za učenike je godišnji kalendar IB DP-a.
 • Sva službena komunikacija o bilo kojem pitanju vezanom uz IB DP provodi se isključivo s IB DP koordinatoricom.
 • Učenici moraju biti upoznati i razvijati odnos prema učenju i radu u IB DP temeljen na filozofiji program predstavljenoj kroz Learners Profile koji se nalazi u svim školskim publikacijama veznim uz program.
 • Svi programi provode se s povjerenjem u odgovorno ponašanje učenika, njihovu zainteresiranost, motivaciju, želju za osobnim razvojem i maksimalnim akademskim postignućem. Svaki drugačiji odnos prema radu isključiva je odgovornost i rizik učenika.
 • Prilikom upisa roditelji potpisuju s III.gimnazijom Split ugovor o školovanju u kojem su regulirane sve zakonske i ostale odredbe kao i financijske obaveze roditelja prema III.gimnaziji (školarina, ispiti). Nepoštivanje odredbi ugovora s bilo koje strane može bit razlog prijevremenom raskidu tog ugovora.

Upisni proces i koraci

uvjeti za prijavu*:

 • vrlo dobar ili odličan opći uspjeh na kraju 2. razreda srednje škole
 • vrlo dobra ili odlična zaključna ocjena iz predmeta HJ, MAT, ENG (ukoliko je primjenjivo)
 • ako neki od uvjeta nije zadovoljen, učenik mora pristupiti prijemnom ispitu koji se dodatno plaća
 • učenici koji dolaze iz strukovnih škola moraju pristupiti prijemnim ispitima iz sva tri predmeta (HJ, MAT, ENG)
 • učenici kojima je engleski jezik materinji nisu dužni posebno dokazivati znanje engleskog jezika

*puni uvjeti dostupni su u dokumentu „Admissions policy“

prijave učenika:

 • prijave se zaprimaju do 23. lipnja 2023. putem obrasca (Application form) dostupnog na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/etmJR3SVGc5UsZVx7
 • dokumentacija se dostavlja do 30. lipnja 2023. osobno u školu ili e mailom na ibdp@trema.hr s naznakom “Prijava za upis”
 • Preporučujemo svim zainteresiranim učenicima sudjelovanje u personaliziranom procesu prijave tijekom lipnja 2023. (Personalized Pathway) jer jedino uz savjetovanje s koordinatorom programa i drugim školskim savjetnicima kandidati mogu biti sigurni da su izabrali predmete koji će im omogućiti daljnje školovanje u željenom karijernom pravcu. Termin sastanka s koordinatorom potrebno je dogovoriti unaprijed e mailom na ibdp@trema.hr

potrebna dokumentacija:

 • popunjena Prijavnica/Application form
 • svjedodžba (ili ispis ocjena iz e Dnevnika) 2. razreda srednje škole
 • dva pisma preporuke (jedno od nastavnika/ce iz STEM područja i jedno iz područja humanističkih/društvenih znanosti)
 • motivacijsko pismo (na engleskom jeziku)
 • potvrde o izvannastavnim aktivnostima koje učenik redovito pohađa
 • potvrda o uplati prijavnice u iznosu od 10 € na IBAN Škole**

raspored individualnih razgovora i prijemnih ispita

 • 3. srpnja 2023. – 7.srpnja 2023.
 • prema primljenim prijavama Upisna komisija će sastaviti i objaviti na mrežnim stranicama Škole  raspored održavanja individualnih razgovora učenika i roditelja/skrbnika s Upisnom komisijom
 • ukoliko budu potrebni, bit će objavljeni i termini prijemnih ispita
 • 7. srpnja 2023. potpisivanje Ugovora o školovanju

Školarina i ostale naknade*

 • školarina iznosi 3 300 eur po školskoj godini

Opće informacije

 • IB DP se provodi u III.gimnaziji Split u skladu s pravilima i odredbama IBO-a i pozitivnim zakonskim propisima RH.
 • Ova informativna knjižica napravljena je isključivo za korištenje u III.gimnaziji Split.
 • Informacije koje sadrži namijenjene su roditeljima i učenicima koji planiraju upis u IB DP u III. gimnaziju Split
 • Glavnina informacija temelji se na General Regulations: Diploma Programme.
 • Roditelji i učenici moraju biti upoznati sa svim pravilima organizacije, provedbe, vrednovanja i ponašanja u školi, programu i šire, objašnjenim u dokumentima School Policies:
  • Assessment Policy – nastava i vrednovanje
  • Academic Integrity Policy – odnos prema radu
  • Language Policy – uloga jezika
  • SEN Policy – posebne potrebe
  • Admission Policy – uvjeti upisa u program
 • Do potpisivanja ugovora, roditeljima i učenicima moraju biti poznata sva pravila IB DP-a.

Izvorni dokumenti

 

 • General regulations: Diploma Programme, IBO 2019
 • Programme standards and practices, IBO 2018
 • Academic Honesty in the IB educational context, IBO 2016
 • Diploma Programme: From principles into practice, IBO2015
 • Rules for IB World Schools: Diploma Programme, IBO 2016
 • Assessment Procedure, 2019-2020
 • Approaches to teaching and learning in the Diploma Programme, IBO 2015
 • The responsibilities of IB World Schools in ensuring the integrity of IB assessment, IBO2017