Knjige su kompasi, teleskopi, karte koje su drugi ljudi pripremili da nam pomognu ploviti po opasnim morima ljudskog života.״ (Joan Lippman)

Čovjek čita da bi postavljao pitanja.״ (Franz Kafka)

Prava je domovina zapravo jezik.“ (Wilhelm von Humboldt)

Svrha je učenja i poučavanja predmeta Hrvatski jezik osposobljavanje učenika za sporazumijevanje hrvatskim standardnim jezikom, slobodno izražavanje misli, osjećaja i stavova te spoznavanje vlastitog, narodnog i nacionalnog jezično-kulturnog identiteta. Predmet je organiziran u tri međusobno povezana predmetna područja: hrvatski jezik i komunikacija, književnost i stvaralaštvo, kultura i mediji. U svim se područjima razvija komunikacijska jezična kompetencija i potiče se ovladavanje vještinama slušanja, govorenja, čitanja i pisanja te se stječu osnove čitalačke i medijske pismenosti. Učeći hrvatski jezik, dakle, učenici stječu vještine koje im pomažu u učenju svih drugih predmeta, pridonose njihovu osobnom razvoju i omogućuju im djelovanje u osobnim, društvenim, kulturnim i poslovnim prigodama. Čitajući i upoznavajući reprezentativna djela hrvatske i svjetske književnosti, učenici razvijaju kritičko mišljenje, literarni ukus, maštu i refleksiju o svijetu, sebi i drugima, izgrađuju vlastiti svjetonazor te njeguju moralne i estetske vrijednosti.

U našoj se školi nastava Hrvatskoga jezika odvija četiri sata tjedno, dakle 140 sati godišnje u prvom, drugom i trećem razredu te 128 sati u četvrtom razredu. U radu se služimo čitankom Književni vremeplov i udžbenikom Fon-fon, ali nastavnici pripremaju i dodatne materijale za učenike. Tijekom nastavne godine čita se desetak lektirnih djela. Kako je ispit iz predmeta Hrvatski jezik obvezan na državnoj maturi, nastavnici se trude uskladiti nastavu sa zahtjevima tog ispita, stoga su rezultati naših učenika na maturi već godinama iznadprosječni.

Naši učenici često sudjeluju i na Smotri LiDraNo te redovito na Natjecanju iz hrvatskoga jezika, gdje već godinama ostvaruju zapažene rezultate na županijskoj i državnoj razini. U školi djeluje i novinarska grupa koja jednom godišnje izdaje školski list Trema. Nastojimo pratiti i kulturne događaje u Splitu, stoga smo redoviti korisnici pretplate Teatar mladih u Hrvatskom narodnom kazalištu, a organiziramo i posjete drugim kazališnim predstavama i kulturnim događajima koji bi učenicima mogli biti poučni i zanimljivi.