Podjela svjedodžbi o položenoj državnoj maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature  bit će u četvrtak, 20.07.u 10sati u školi.