Matematika

matematika

Unašoj školi izvodi se suvremana nastava matematike već dugi niz godina. Takav oblik nastave matematike potiče razvoj stvaralačkog mišljenja i stvaralačkih sposobnosti učenika.

Svaki član matematičkog aktiva navedene sadržaje obrađuje prema vlastitoj izvedbenoj skici. Time se omogućuje razmjena iskustava u različitim pristupima te individualizacija nastavnog procesa kako prema učenicima svakog pojedinog odjeljenja tako i prema nastavnikovoj osobi. Ova napomena osobito se odnosi na sadržaje označene ( * ). U duhu stare tradicije ( Gimnazije Cire Gamulina, Matematičko - informatičkog obrazovnog centra ) matematički aktiv III. gimnazije u Splitu u radu svojih članova njeguje jedinstvo u bitnim načelima i različitost u formalnim elementima. U bitna načela svakako spadaju nepotcjenjivanje učenikovih sposobnosti i vjera u njegov uspjeh što utječe na postavljanje konkretnih zahtjeva pred učenika.

Rad s nadarenim učenicima je individualiziran. Svaki nastavnik samostalno uvodi zainteresirane učenike u dodatne sadržaje te dodatnu literaturu.