RADNO VRIJEME

Radno vrijeme knjižnice:

A smjena ujutro, B smjena poslijepodne: od 12 do 18

A smjena poslijepodne, B smjena ujutro: od 9 do 15

Kako bismo se mogli pridržavati Smjernica za rad š̌kolskih knjižnica u uvjetima bolesti COVID-19, molimo vas da dolazak prethodno najavite na brojeve telefona: 558-429 ili 434-595 ili putem e-pošte: knjiznica@trema.hr.

Na ovaj način naručujete i građu. Lektire vraćate nastavnicama Hrvatskoga ili Engleskoga jezika.

Naravno, e-pošta je otvorena i za sve vaša pitanja ili prijedloge.

Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju