1. KATALOZI

Pretražite dostupnost tražene građe na navedenim poveznicama:

Gradska knjižnica Marka Marulića Split

https://katalog.gkmm.hr/pages/search.aspx?&currentPage=1&searchById=-1

Gradska knjižnica Marka Marulića Split svojim korisnicima nudi mogućnost posudbe e-knjige. Mobilna aplikacija zove se ZaKi Book te je dostupna za besplatno preuzimanje preko mrežnih trgovina: Google Play, Apple store i Microsoft store. Čitanje je dostupno na Android, iOs i Windows 10 uređajima. Potrebni su vam članski broj i PIN. Popis trenutačno dostupnih naslova možete pogledati u našem katalogu:

https://katalog.gkmm.hr/pagesResults/rezultati.aspx?searchById=1&sort=0&spid0=1&spv0=&fid0=2&fv0=e-knjiga

Sveučilišna knjižnica u Splitu

http://libar.svkst.unist.hr/anew/search.html

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

http://www.nsk.hr/ispisrezultata/?upit=katalog&baze=TRUE&bastina=TRUE&haw=TRUE&casopisi=TRUE&novine=TRUE&web=TRUE&skupni=TRUE&katalog=TRUE&active=katalog

  1. CITIRANJE

Preglede osnovnih pravila za navođenje literature tj.  izvora kojih se autori pridržavaju pri pisanju različitih vrsta radova:

Carnetov priručnik Citiranje u digitalnom okruženju

https://pilot.e-skole.hr/wp-content/uploads/2018/03/Prirucnik_Citiranje-u-digitalnom-okruzenju-1.pdf

Upute za citiranje Odjela za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zadru

http://iz.unizd.hr/Portals/70/docs_stari_web/Obrasci%20i%20upute/UPUTE-ZA-CITIRANJE_OIZ.pdf

APA standardi za navođenje literature (skraćena verzija)

https://www.unizd.hr/Portals/32/docs/APA%20standardi%20za%20citiranje%20literature.pdf

Prijedlog uputa za citiranje literature Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

https://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/9-nastava/705-citiranje

Napomena o autorskim pravima:

Pogledajte Što je to autorsko djelo! https://www.youtube.com/watch?v=GQOAyrL0axY

Zakon o autorskom pravu https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_167_2399.html

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

https://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/autorsko-pravo/

Pogledajte i prigodan video koji prikazuje crtani film Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo o ulozi i važnosti autorskog prava. Prijevod na hrvatski jezik: Državni zavod za intelektualno vlasništvo. https://www.youtube.com/watch?v=eiRZhziBAD0

  1. JEZIČNI SAVJETI

Bolje je hrvatski http://bolje.hr/

Hrvatski jezični portal http://hjp.znanje.hr/

Hrvatski na maturi http://matura.ihjj.hr/

Hrvatski pravopis http://pravopis.hr/

Hrvatska školska gramatika http://gramatika.hr/

Jezični savjetnik http://jezicni-savjetnik.hr/