SPEKTAR ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA

Fotografija Lokoti ljubavi proglašena je fotografijom mjeseca veljača 2020. godine.

Fotografirala: Dorotea Filipović, 1.a

Fotografija je proglašena najboljom na natječaju Liječničkih novina “Najbolja fotografija koja prikazuje prizor vezan uz ljudsko lice”. 
Na fotografiji su prabaka od 87 godina i praunuk od 10 mjeseci, a njihova lica su prozori i prošlosti i budućnosti, mladosti i starosti; zatvoren krug kratkog ljudskog ovozemaljskog života.
Fotografirani su iPhoneom 5 SE, originalno u boji, a kasnije je fotografija računalno dorađena i prebačena u crno – bijelu varijantu. 

Foto klub III. gimnazije osniva se zbog zainteresiranosti i povezivanja učenika koji se bave ili se žele baviti fotografijom u našoj školi. Svrha kluba je da potakne učenike na kreativno mišljenje i izvan nastave.

Foto klub se sastaje u prostorijama škole, svakog mjeseca prema dogovoru članova, s ciljem:

Primjene digitalne fotografije i video snimki u STEM-u,

Suradnje sa školskom web stranicom i novinarskom grupom,

Praćenja događanja u školi + finalna izložba,

Povezivanja i suradnje s foto klubom ‘’Split’’,  Organiziranja nastave izvan škole kako bi učenici kroz praksu naučili i izvježbali nove tehnike.