1. razred
Mario Karin – 5. mjesto
Antonio Sivro – 6. mjesto
3. razred
Bruna Bakota – 7. mjesto
Mario Rubić – 11. mjesto

4. razred
Jure Jerčić – 6. mjesto

Ostale objave