Na roditeljskom sastanku održanom 17.5. odabrana je putnička agencija F-tours  prema pozivu 1/2022 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

Ostale objave