Županijskog natjecanja u debati:
1. ekipno: Martina Pranjić (3.e), Kate Kuko (3.e) i Lara Cvitković (3.e)
4. ekipno: Klara Klanac (2.e), Frane Doljanin (3.e) i Ivana Džaja (3.b)
i sudjelovala je još jedna ekipa, ali još nisu objavili koje mjesto:
Mario Parunov 4.d, Igor Tičinović 1.a, i učenica Umjetničke škole Nika Grdan 3. razred)
1. sigurno idu na državno, a za 4. ekipu još ne znamo.

Ostale objave