Naši učenici sudjelovali su na još jednom natjecanju – SUDOKU 2019./2020.
koje se održalo 28. studenoga 2020. godine na FESB-u u Splitu i ostvarili
izvrsne rezultate u pojedinačnoj konkurenciji i ekipno:

1. mjesto pojedinačno – Helena Kelava
1. mjesto ekipno: Helena Kelava, Morena Granić, Lucija Vujnović, Irma Nina
Orlandić
3. mjesto pojedinačno – Tina Bratim
3. mjesto ekipno: Tina Bratim, Marijeta Guteša, Ana Dželalija, Jelena
Kozomara.

Čestitamo na uspjehu!

Ostale objave

Komentar