Odjel za fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu prezentirat će studije fizike za akademsku godinu 2021./2022. u

srijedu, 2. prosinca 2020. godine u 19:30 h 

online putem Zoom-a na sljedećoj poveznici:

https://us02web.zoom.us/j/87086933490

Ljubazno Vas molimo da ovu informaciju prenesete maturantima.

Program predstavljanja:

19:30   Kratka prezentacija o studijima fizike u Splitu 

20:00   Pitanja i odgovori. 

Ostale objave