Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, u okviru izrade diplomskih radova budućih nastavnika informatike, istražujemo stavove prema nastavi na daljinu nastavnika informatike te učenika koji pohađaju predmet Informatika u osnovnim i srednjim školama.
Svrha istraživanja je uočavanje elemenata nastave na daljinu koji se mogu koristiti i ubuduće, bez obzira na epidemiološku situaciju.
Ispunjavanje anketa je dobrovoljno i anonimno.
Ankete se nalaze na sljedećim poveznicama:

Ostale objave

Komentar