Nova digitalna platforma „U Centru mature“ objedinjava višegodišnje znanje i iskustvo Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u pripremi i vrednovanju ispita državne mature.

Pripremljeni digitalni materijali prvenstveno su namijenjeni maturantima i nastavnicima te izravno pomažu učenju, razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju dobrih ishoda na državnoj maturi u trenutačnim okolnostima odvijanja nastave na daljinu.

Trenutno su objavljeni digitalni materijali iz Hrvatskog jezika, Matematike, Povijesti, Psihologije i Fizike, a uskoro slijedi objava i za druge predmete.

Više informacija o digitalnim materijalima i smjernicama možete pronaći na linku: https://www.ncvvo.hr/drzavna-matura-i-provedeni-ispiti/u-centru-mature/

 

Ostale objave