Pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije u izvedbi CI SDŽ pripremljen je Online testni centar CI SDŽ. Za pomoć maturantima u pripremi za ispit državne mature ove godine, prošlogodišnji ispiti dostupni su online.

Online testni centar CI SDŽ uspostavljen je putem e platforme za učenje na daljinu “EDUX”.

 

Platformi mogu pristupiti svi zainteresirani, a više informacija o sadržaju provjerite na https://ci-sdz.hr/edux/.

 

Od ovog trenutka, za vaše/naše maturante, pripremljeni su prošlogodišnji ispiti državne mature u online okruženju. Nakon registracije (upute u prilogu), moguće je pristupiti provjeri. Po završenom i predanom ispitu, odmah izlazi rezultat kao i pripadajuća ocjena…

 

U prilogu su pripremljeni baneri u dvije dimenzije, pa ukoliko ste u mogućnosti, isti objavite na vašoj, školskoj internet stranici s poveznicom na:  https://ci-sdz.hr/edux/ zajedno sa uputama za registraciju (sve u prilogu).

 

Nadamo se kako će pripremljeno biti od pomoći maturantima u sklopu pripremama za ispit državne mature u ovim okolnostima.

 

Također, ako ste u mogućnosti FB profil https://www.facebook.com/cisdz.hr/ i na instagramu @centarizvrsnostisdz. Sherajte ovu objavu!

 

Ostale objave

Komentar