Anketa

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, u okviru izrade diplomskih radova budućih nastavnika informatike, istražujemo stavove prema nastavi na daljinu nastavnika informatike te učenika koji pohađaju predmet Informatika u osnovnim i srednjim školama. Svrha istraživanja je uočavanje elemenata nastave na daljinu koji se mogu koristiti i ubuduće, bez obzira na epidemiološku situaciju. Ispunjavanje anketa je dobrovoljno…

Opširnije

Predstavljenje odjela za informatiku PMF-a Split

Odjel za informatiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 5. lipnja 2020. putem video konferencije predstavit će mogućnosti studiranja informatike na PMF-u u Splitu, mogućnosti dobivanja stipendija i zapošljavanja za vrijeme i nakon studija te odgovoriti na sva pitanja koja maturanti postave putem web upitnika i izravno na video konferenciji.

Opširnije

Virtualni sastanak

Virtualni sastanak s ispitnom koordinatoricom održat će se u utorak, 2.6.2020. u 14.30  za 4A, 4B i 4C i u srijedu 3.6.2020. u 14.30  za 4D, 4E i 4F. Važno je da svi sudjelujete, jer ćete dobiti upute o provedbi i pisanju ispita državne mature. Upute za pristupanje sastanku dobit ćete naknadno.

Opširnije