Izvannastavne aktivnosti čine vrlo značajan dio odgojno-obrazovnog rada.

Predstavljaju različite organizacijske oblike okupljanja učenika u slobodno izvannastavno vrijeme u školi. Sadržaji i područja ostvarenja Izvannastavnih aktivnosti veoma su raznoliki i pri određivanju ponude Izvannastavnih aktivnosti uvažavamo potrebe i interese naših učenika, pazeći na individualnost svakog učenika.

Cilj nam da se učenici što više uključe u rad Izvannastavnih aktivnosti, čiji će planovi i programi rada biti osuvremenjeni i prilagođeni potrebama učenika i zajednice. Aktivnosti u ostvarivanju planova rada bit će usmjerene na radni odgoj, odgoj za poduzetništvo i  jačanje učeničkog zadrugarstva. Takvim pristupom i stručno vođenim radom učenici će stjecati  potrebne kompetencije, znanja i vještine koje će im omogućiti lakše snalaženje u nastavku školovanja, te život i rad u promjenjivom okruženju.

Naša vizija je izgraditi školu koja će u kreativnom i poticajnom okruženju osigurati individualni razvoj svakog učenika te svakom učeniku omogućiti uspješnost u nekom području.

U školskoj godini 2019./2020. djelovat će  sljedeće izvannastavne aktivnosti: