O D L U K E

Sa 17. sjednice Školskog odbora održane dana 11. veljače  2020. god.

Na sjednici je nazočno 5 članova.

Na temelju čl. 23. Statuta Škole, Školski odbor je jednoglasno donio sljedeće odluke:

AD 1) Verificira se zapisnik sa 16. sjednice Školskog odbora održane dana 13. 12. 2019. god.

AD 2) Usvaja se financijsko izvješće za razdoblje od 1. 1. 2019. god. do 31. 12. 2019. god.

  Etičko povjerenstvo

Pravo na pristup informacijama

Službenik za zaštitu podataka

Godišnji plan i program 2019./2020.

Školski kurikulum 2019./2020.

Kućni red

Financijski izvještaj 2018.

Godišnji izvještaj 2018.

Financijski izvještaj 2017.

Godišnji izvještaj 2017.

Plan nabave 2015.

Financijski izvještaj 2015.

Financijski izvještaj 2014.

Interni obrazac

Odluka Školskog odbora

Odluka Školskog odbora/10

Odluka Školskog odbora/11