Ispravak natječaja

Split, 18. listopada 2017.

 

III. gimnazija, Split, Matice hrvatske 11, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (˝Narodne novine˝ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17) objavljuje

 

 

Opširnije:Ispravak natječaja