Naši olimpijci Bernard Inkret, Marin Varivoda, Ivan Vojvodić, Noel Lakić, Daniel Širola i Luka Bulić Bračulj, te voditelj ekipe Borna Vukorepa vraćaju se s tri nove brončane medalje koje su osvojili Ivan Vojvodić, Bernard Inkret i Noel Lakić. Pohvale su osvojili Luka Bulić Bračulj, Marin Varivoda i Daniel Širola.

Bravo za naše najmlađe članove, vjerujemo da ćemo u budućnosti još pisati o njihovim lijepim rezultatima! 

International Mathematical Olympiad official.org