Podjela svjedodžbi učenicima prvih, drugih i trećih razreda održat će se 28. lipnja prema sljedećem rasporedu:
   A smjena u 9 sati
   B smjena u 10 sati.