Završna svečanost za maturante 
 
Svečana podjela svedodžbi maturantima održat će se u dvorani Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, 26. lipnja u 19 sati. Radujemo se vašem dolasku!