Vizija - III.gimnazija je odgojno-obrazovna ustanova koja pruža vrhunsko obrazovanje i potiče razvoj ključnih kompetencija kod učenika. Naš je glavni cilj osigurati obrazovanje u poticajnoj sredini kako bismo svim našim učenicima omogućili ostvarenje svojih potencijala u osobnom i profesionalnom razvoju te ih pripremili da budu odgovorni sudionici suvremenog globalnog društva.

Misija - odgojno-obrazovno djelovati i razvijati vještine i znanja koja su potrebna za razvoj cjelovite ličnosti naših učenika, budućih odgovornih mladih ljudi koji će raditi na dobrobit svih nas. Neprestano kod njih razvijati logički način razmišljanja, samodisciplinu, radne navike, tolerantnost prema različitostima. Misija je doprinijeti razvoju društva odgojem i obrazovanjem učenika suvremenim metodama, sredstvima i oblicima rada, u ugodnoj radnoj atmosferi i ostvarenoj komunikaciji između učenika i profesora uz obostrano poštovanje. Učenici i profesori nastoje ostvariti zajednički cilj: osposobiti učenike za samostalno učenje, razmišljanje i razvijanje vlastitih stavova, kritičnosti i samokritičnosti.

Većina profesora oblikuje svoj stil rada kako bi učenicima dali istovremeno opću kulturu, visoku razinu stručnih znanja i unaprijedili njihove ljudske kvalitete. Ti visoko postavljeni ciljevi zahtijevaju i dodatne napore, izvannastavni rad, rad subotom. U odgojno-obrazovnom procesu nastojimo napraviti zaokret od tradicionalnog prenošenja znanja i spoznaja prema razvoju specifičnih znanja, vještina i kompetencija kod učenika koja će im omogućiti život i rad u suvremenom društvu koje podrazumijeva cjeloživotno učenje.

Vrijednosti koje njegujemo u svome radu su :

odgovornost, dosljednost, rad, zalaganje, znanje, profesionalnost, kritičnost, komunikacija, tolerancija, razumijevanje, empatija, iskrenost, poštenje.