POPIS odabranih ponuda (javni poziv 28/2018)

Povjerenstvo za provedbu višednevne učioničke nastave (javni poziv br. 28/2018) na
svom trećem sastanku od 10. siječnja 2019. odabralo je sljedeće turističke agencije:
1. F-tours
2. Magellan
3. Vip –travel,
koje će svoje ponude predstaviti roditeljima na zajedničkom roditeljskom sastanku.
Roditeljski sastanak će se održati 18. siječnja 2019. u predvorju škole, s početkom u 20
sati.

Predsjednica Povjerenstva: Tamara Pavlović, prof.