Naši učenici od 22. do 24. studenoga 2018. posjetili su Smotru fakulteta Zagrebačkog sveučilišta.
Smotra se odvijala na prostorima Studenskog Centra u Zagrebu, na adresi Savska 25.
Predstavljeni su 31 fakultet i 3 umjetničke akademije Sveučilišta u Zagrebu te druga visoka učilišta iz Zagreba i ostalih gradova Republike Hrvatske. Naše učenike su najviše privlačili FER, Medicinski fakultet, PMF, FSB,… Održavana su predavanja o fakultetima, a učenici su se o željenom fakultetu mogli raspitati na štandovima koji su postavljeni u dvorani. Nadamo se da su svi učenici koji su posjetili Smotru dobili korisne informacije o željenom fakultetu.