Tajništvo i učenička referada ne rade od 24. 7. do 25. 8. 2018. god.