Sukladno promjeni termina za ispis upisnica, škola je prilagodila termine upisa!

Upisi će biti danas 13.07.2018- od 12.00-18.00 i u ponedjeljak 16.07.2018. od 10.00-14.00 sati.