Prigovor na rezultate državne mature maturanti mogu predati u školi u petak,  13.07. 2018. od 10,30 do 12  sati.  Učenici koji žele uložiti prigovor trebaju ispuniti i potpisati obrazac prigovora koji će biti u školi.