Temeljem Odluke o financiranju od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava dana 28. ožujka 2018. g. otvoren je Javni poziv za imenovanje radnih skupina.

Navedenim pozivom imenovat će se radne skupne kako slijedi:

  • Radna skupina za izradu metodologije za identifikaciju darovite djece i koncepta individualiziranih programa za rad s darovitom djecom u području matematike, informatike te uvođenja novih tehnologija (RS1)
  • Radna skupina za provedbu postupka utvrđivanja darovitosti djece (RS2)
  • Radna skupina za izradu i provedbu 9 fakultativnih kurikuluma, 9 programa zimske i ljetne škole za rad s darovitom djecom u području matematike, informatike i novih tehnologija (osnovna škola 5.-8. razred, srednja škola 1.-2. te 3.-4. raz) te natjecanja (9) - 3 za svaku navedenu skupinu te izradu modela praćenja darovite djece i mehanizam suradnje stručnjaka te postupak utvrđivanja darovitosti (RS3)
  • Radna skupina za provedbu postupka osnivanja ustanove (RS4)

Prijava se podnosi na sljedeći način:

Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.

 Prijave se zaprimaju do 14. travnja 2018. godine, a odluku o odabiru donosi projektni tim 10 radnih dana po završetku roka prijava.

Cjelovit tekst objavljenog Javnog poziva možete pogledati ovdje.