III.gimnazija Split
Matice hrvatske 11
Split, 5. prosinac 2017.godine
Sukladno Pravilniku o provođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole(NN br.87/14 i 81/15), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora 3 ponude za ekskurziju u Budimpešta-Prag-Beč koje će biti predstavljene roditeljima 3.A i 3.F razreda na izbor objavljuje
REZULTAT ODABIRA PONUDE BR.23
 Na sastanku Povjerenstva održanom 5. prosinca 2017.g. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za ekskurziju Budimpešta-Prag-Beč odabralo je ove tri turističke agencije:
 1. Eridan
2. F-tours
3. Vip travel
Sastanak roditelja 3.A i 3.F razreda kojima će agencije predstaviti ponude je 12.prosinca u 19:00 sati u školskoj čitaonici.
Odluka Povjerenstva je konačna.

Ravnateljica: Mirjana Matijević, prof.