OBAVIJEST

o postupku koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje prijepisa razredne svjedodžbe i svjedodžbe o položenom završnom ispitu u slučaju gubitka istih

Sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske:

I.             Uz popunjeni zahtjev za izdavanje prijepisa razredne svjedodžbe i svjedodžbe o položenom završnom ispitu na koji je uredno plaćena i poništena upravna pristojba podnositelj zahtjeva je dužan priložiti:

1.            Potvrdu o javnoj objavi gubitka objavljenu u „Narodnim novinama“, iz koje je razvidno da je razredna svjedodžba i svjedodžba o položenom završnom ispitu proglašena nevažećom.

2.            U iznimnim slučajevima kada postoji opravdana potreba za hitnim postupanjem (prijava na natječaj i sl.), podnositelj zahtjeva može priložiti samo potvrdu o plaćenom oglasu u „Narodnim novinama“. Naknadno je dužan dostaviti potvrdu o javnoj objavi gubitka objavljenoj u „Narodnim novinama“, a najkasnije do isteka roka za izdavanje prijepisa (15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje prijepisa).

II.            Prijepis svjedodžbe o državnoj maturi i prijepis potvrde o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Dokument: Molba za izdavanje prijepisa svjedodžbe