Nastavno osoblje

Ana Gelo

Ana Gelo

Vjeronauk - profesor

Ana Oreb

Ana Oreb

Informatika - profesor

Ana Piršić

Ana Piršić

Hrvatski jezik - profesor

Anastazija Pažanin

Anastazija Pažanin

Matematika - profesor

Adriana Kovačević

Adriana Kovačević

Engleski/talijanski jezik - profesor

Ante Bartulović

Ante Bartulović

Informatika - profesor

Antonio Vrbatović

Antonio Vrbatović

Geografija - profesor

Danica Bavčević

Danica Bavčević

Psihologija - profesor

Marin Čalo

Marin Čalo

Matematika - profesor

Pero Miholjević

Pero Miholjević

Matematika - profesor

Drinka Bedalov

Drinka Bedalov

Hrvatski jezik - profesor

Ines Alujević

Ines Alujević

Biologija - profesor

Ines Kezić

Ines Kezić

Glazbena kultura - profesor

Ivana Ferić

Ivana Ferić

Informatika - profesor

Ivana Grabić

Ivana Grabić

Povijest - profesor

Ivana Jambrović Čugura

Ivana Jambrović Čugura

Psihologija - profesor

Ivana Katić

Ivana Katić

Hrvatski jezik - profesor

Ivana Milanović

Ivana Milanović

Matematika - profesor

Ivana Pločkinić

Ivana Pločkinić

Engleski jezik - profesor

Jozo Bagarić

Jozo Bagarić

Geografija - profesor

Julijana Novaković

Julijana Novaković

Informatika - profesor

Jurica Ćudina

Jurica Ćudina

Matematika - profesor

Kristina Hrga

Kristina Hrga

Log/soc/etika/fil - profesor

Kristina Prlić

Kristina Prlić

Hrvatski jezik - profesor

Krunoslava Tadin Andromak

Krunoslava Tadin Andromak

Hrvatski jezik - profesor

Lada Puljek

Lada Puljek

Likovna kultura - profesor

Marina Luetić

Marina Luetić

Kemija - profesor

Marina Tvrdeić

Marina Tvrdeić

Fizika - profesor

Maris Kuzmanić

Maris Kuzmanić

Tzk - profesor

Mia Milun

Mia Milun

Matematika - profesor

 Maja Milanović

Maja Milanović

Hrvatski jezik - profesor

Mladen Zovko

Mladen Zovko

Fizika - profesor

Mladenka Marin Listeš

Mladenka Marin Listeš

Biologija - profesor

Neda Križanović

Neda Križanović

Povijest - profesor

Nela Dželalija

Nela Dželalija

Fizika - profesor

Nela Jurko

Nela Jurko

Engleski jezik - profesor

Neli Kljaković Gašpić

Neli Kljaković Gašpić

Engleski/talijanski jezik - profesor

Nikica Krnić

Nikica Krnić

Povijest/geografija - profesor

Marina Kamber

Marina Kamber

Informatika - profesor

Roberto Parunov

Roberto Parunov

TZK - profesor

Jadran Beganović

Jadran Beganović

Filozofija/logika/etika - profesor

Sani Dužević

Sani Dužević

Informatika - profesor

Tamara Pavlović

Tamara Pavlović

Fizika - profesor

Tonkica Novogradec

Tonkica Novogradec

Latinski jezik - profesor

Vesna Dobronić

Vesna Dobronić

Biologija/kemija - profesor

Žana Matić

Žana Matić

Kemija - profesor

Snježana Serdar

Snježana Serdar

Matematika - profesor

Anita Erceg

Anita Erceg

Talijanski/latinski jezik - profesor

 Dunja Ajduković Kaleb

Dunja Ajduković Kaleb

Biologija i kemija -suradnik u nastavi

Nikola Mitrović

Nikola Mitrović

Politika i gospodarstvo - profesor