PODJELA SVJEDODŽBI za 1.,2. i 3. razrede

    ODRŽAT ĆE SE      30. lipnja 2017.

A smjena u  10 sati

 B smjena u 11 sati