IMG 20170723 WA0001

Hrvatski tim - Indonezija 2017. (prvi s  lijeva Josip Jerolim Banović (pohvala), Domagoj Perković (srebrna medalja))

matej00

                                                                                            Matej Pavlović (brončana medalja iz fizike 2014. i 2015.)

Međunarodne olimpijade iz matematike (IMO):

 • 1993. Turska ..................................Miroslav Jurišić ( brončana medalja )
 • 1994. Hong Kong ..........................Natalia Kuljiš ( pohvala )
 • 1996. Indija ....................................Tonči Crmarić ( brončana medalja )
 • 1997. Argentina .............................Vedran Zorić ( srebrna medalja )
 • 1998. Tajvan ...................................Vedran Zorić ( srebrna medalja )
 • 1999. Rumunjska ...........................Andrijana Radovčić ( brončana medalja )
 • 2000. Južna Koreja .......................Tonči Kokan ( brončana medalja )
 • 2001. SAD .......................................Tonči Antunović ( srebrna medalja )
 • 2006. Slovenija ..............................Josip Saratlija

Međunarodne olimpijade iz fizike (IPHO):

 • 1998. Island ...................................... Ivan Radovčić
 • 2001. Turska ..................................... Branimir Radovčić
 • 2006. Singapur....................................Boran Car
 • 2008. Vijetnam...................................Jakša Markotić
 • 2010. Zagreb......................................Marko Jerčić
 • 2011. Teheran ....................................Nives Bonačić
 • 2014. Kazahstan.................................Matej Pavlović (brončana medalja)
 • 2015. Indija.........................................Matej Pavlović (brončana medalja)
 • 2015. Indija.........................................Ivan Jerčić (pohvala)
 • 2016. Švicarska..................................Ivan Jerčić (brončana medalja), Karlo Delić (pohvala)
 • 2017. Indonezija..................................Domagoj Perković (srebrna medalja), Josip Jerolim Banović (pohvala)

Međunarodne olimpijade iz informatike (IOI):

 • 1994. Švedska ....................................Davor Lovrić ( diploma )
 • 1995. Nizozemska ..............................Davor Lovrić ( srebrna medalja )
 • 1998. Portugal ....................................Krešimir Ćosić (brončana medalja )
 • 2003. SAD ..........................................Davor Bonači (srebrna medalja )
 • 2006. Mexico.......................................Igor Bonači (srebrena medalja)
 • 2009. Bugarska...................................Jakša Markotić (brončana medalja na srednjoeuropskoj olimpijadi)
 • 2009. Rumunjska................................Jakša Markotić (srebrena medalja)

Međunarodne olimpijade iz kemije (ICHO):

 • 2007. Rusija .......................................Ivana Brekalo (član olimpijskog tima)
 • 2008. Mađarska .................................Toni Portolan (brončana medalja)
 • 2011. Turska ......................................Tomislav Begušić (član olimpijskog tima)
 • 2012. SAD ..........................................Tomislav Begušić (srebrna medalja)

Međunarodne olimpijade iz astronomije (IOAA):

 • 2007. Ukrajina .................................Ana Bacelj (brončana medalja)
 • 2014.Rumunjska..............................Stella Vješnica i Toni Kodžoman
 • 2015.Indonezija................................Stella Vješnica
 • 2016.Indija........................................Rino Čala

Međunarodne olimpijade iz geografije (iGeo)

 • 2017. Srbija .................................Leo Radalj (diploma)

International Junior Science Olympiad (IJSO):

 • 2016. Indonezija.......................................Darijan Gudelj (srebrna medalja), Luka Bulić Bračulj (brončana medalja), Barbara Sumić (brončana medalja)

Europska prirodoslovna olimpijada (EUSO):

 • 2017. Danska.......................................... Luka Bulić Bračulj (zlatna medalja), Domagoj Perković (srebrna medalja) i Mislav Barić (srebrna medalja).

Europska fizička olimpijada (EuPhO):

 • 2018. Rusija.......................................... Domagoj Perković (zlatna medalja)