KUĆNI RED

 

Učenici su dužni redovito ispunjavati školske obaveze, redovito pohađati nastavu, čuvati školsku imovinu, ponašati se i izgledati primjereno te tako čuvati osobni ugled i ugled Škole.

 

1. POHAĐANJE NASTAVE

 

1. Nastava počinje u 8 i u 14 sati. Satovi traju 45 minuta, mali odmori 5 minuta, a veliki odmor 20 minuta.

 

2. Učenici su dužni biti ispred učionice u kojoj imaju prvi nastavni sat 5 minuta prije početka nastave.

 

3. Zakašnjenje na nastavu povlači za sobom neopravdani izostanak koji upisuje razrednik.

 

4. Izostanci se opravdavaju liječničkom ispričnicom (s razlogom izostanka/bolesti) koju razredniku donosi roditelj (ne učenik!) unutar roka od 7 dana!

 

5. Svi sati koji nisu opravdani u tom razdoblju smatraju se neopravdanima.

 

6. Roditelji su dužni unaprijed javiti razredniku ukoliko će učenik biti odsutan s nastave zbog liječničkih pregleda, pretraga ili zbog nekog drugog razloga (npr. bolest vidljivo duljeg trajanja). Ako je razrednik odsutan, mogu se javiti i voditeljici smjene.

 

7. Izostajanje s nastave zbog izvanškolskih aktivnosti (sport, KUD i sl.) opravdavaju osobno roditelji s dopisom kluba. Polaganje vozačkog ispita i ostali tečajevi ne smatraju se opravdanim razlogom izostanka s nastave.

 

8. Razrednici su dužni redovito izricati pedagoške mjere (čim učenik stekne uvjete za mjeru) vezane uz neopravdane izostanke, u skladu sa Statutom Škole o tome pravovremeno obavijestiti roditelje i stručnu službu škole.

 

Pedagoške mjere su:

 

1. Opomena – od 6 do 11 neopravdanih sati ili nakon drugog evidentiranog lakšeg neprihvatljivog ponašanja ili (izriče razrednik)

 

2. Ukor – od 12 do 17 neopravdanih sati ili zbog težeg neprihvatljivog ponašanja (izriče Razredno vijeće)

 

3. Opomena pred isključenje – od 18 do 23 neopravdana sata ili zbog teškog neprihvatljivog ponašanja (izriče Nastavničko vijeće)

 

4. Isključenje iz Škole –od 24 neopravdana sata ili zbog osobito teškog neprihvatljivog ponašanja (izriče ravnateljica)

 

9. Učenici ne smiju napuštati nastavu da se nikome ne jave! Obavezno se trebaju javiti razredniku i predmetnom profesoru s čijeg sata odlaze. Ako razrednika nema trebaju se javiti voditeljici smjene. Ukoliko učenik nastavu napusti bez javljanja smatra se da je neopravdano izostao.

 

10. Razrednik (ako je razrednik odsutan onda voditeljica smjene) kontaktira roditelja na telefon i traži dozvolu za puštanje učenika s nastave. Ukoliko je roditelj nedostupan, dužan je javiti se u najkraćem roku razredniku.

 

 

2. PONAŠANJE U ŠKOLI

 

Svi učenici i djelatnici Škole dužni su pridržavati se standardnih načela civiliziranog ponašanja, posebno u svezi uljudne komunikacije koja podrazumijeva:

 

  • međusobno pozdravljanje

  • međusobno oslovljavanje koje uvažava status oslovljenog

  • izbjegavanje rječnika koji nije primjeren ovoj ustanovi

 

U svim prostorijama škole najstrože je zabranjeno:

 

1. pušenje

2. unošenje alkohola, opojnih sredstava,

3. igranje igara na sreću i svih vrsta kartanja.

 

Učenici se trebaju pristojno ponašati i prema profesorima koji im ne predaju te prema svom ostalom školskom osoblju.

 

Hodnici

 

1. Za vrijeme održavanja nastave učenicima nije dozvoljeno zadržavanje na hodnicima, a za vrijeme velikog odmora svi učenici izlaze vani kako se ne bi ometalo odvijanje nastave u drugim učionicama.

 

2. Zbog manjka prostora, po stepeništu i hodnicima ide se desnom stranom, ne zadržavajući se kako bi se osigurao što brži prolaz.

 

3. Dežurni učenik nije odgovoran za nestanak torbe ili stvari iz nje te se učenici mole da se ne zadržavaju i ostavljaju torbe ili bilo kakve vrijedne stvari kod dežurnog učenika.

 

4. Učenicima nije dozvoljeno ulaziti u zbornicu bez odobrenja profesora.

 

U razredu

 

1. Na znak početka nastave učenici su dužni biti na svojim radnim mjestima pripremiti pribor za rad i čekati dolazak profesora.

 

2. Nakon zvona za početak nastave nije dozvoljeno biti na hodniku kako se ne bi ometalo odvijanje nastave u drugim učionicama.

 

3. Učenici pozdravljaju profesora ili bilo koju odraslu osobu, prilikom ulaska ili izlaska iz učionice ustajanjem.

 

4. Ukoliko se profesor u roku od 10 minuta nije pojavio na satu, redar je dužan otići kod voditeljice smjene provjeriti gdje je. Učenici ne smiju napustiti nastavu bez dopuštenja voditeljice smjene!

 

5. Za vrijeme sata nije dozvoljeno korištenje mobitela ni music player-a bilo koje vrste. Profesor ima pravo zaplijeniti navedeni uređaj i vratiti ga na kraju sata/dana učeniku ili roditelju.

 

6. Ukoliko učenik ometa nastavu, profesor ga može poslati kod psihologinje na razgovor.

 

Dužnosti redara

 

1. Na početku sata prijaviti odsutne

 

2. Voditi brigu o urednosti učionice

 

3. Biti na usluzi profesoru u svezi nastavnih pomagala

 

4. Prijaviti oštećenje inventara, uređaja i zidova u učionici, nastavniku ili voditeljici smjene

 

Odnos prema školskoj imovini

 

Učenici su dužni čuvati školsku imovinu, a ukoliko nastane šteta učenici će je sami snositi. Ako se radi o onečišćenju, učenik će to sam očistiti, odnosno snositi materijalne troškove ako se radi o oštećivanju. Ovisno o okolnostima izriče se pedagoška mjera.

 

Ukoliko je počinitelj nepoznat, troškove snose svi učenici u razredu, smjeni ili Školi, ovisno o dogovoru sa stručnom službom Škole.

 

Odijevanje učenika

 

S obzirom da je Škola javna odgojno-obrazovna ustanova na sjednici Nastavničkog vijeća je usvojen kodeks odijevanja. Učenici su se dužni uredno i prikladno odijevati, bez neukusnih ekstravagancija i razgolićenosti. Prikladno odijevanje doprinosi produktivnom okruženju. Učenici posebno trebaju obratiti pažnju na osobnu higijenu!

 

Odjeća uvijek mora pokrivati donje rublje!

U učionicama se ne nose sunčane naočale i kape.

 

Hlače i suknje:

 

  • ne kraće od vrha koljena

  • ne smiju biti usko pripijene uz tijelo (npr. ˝tajice s majicom duljine do struka˝)

 

Košulje i majice

 

  • ne smiju sadržavati vulgarne/proste natpise i/ili slike, poticati na rasnu/nacionalnu mržnju ili na upotrebu droga ili alkohola

  • majice ne smiju imati tanke naramenice

  • ne smiju otkrivati trbuh (pupak) kad se podignu ruke

  • dekolte ne smije biti previše otvoren

Neprikladno odjeveni učenici će biti sankcionirani!