Nastava će se održati u subotu 21. prosinca 2019. za A smjenu te 11.siječnja 2020. za B smjenu prema rasporedu od ponedjeljka.
Nastava će se održati u ponedjeljak 23. prosinca 2019. za obje smjene prema redovnom rasporedu za taj dan.
Zimski odmor počinje 24. prosinca 2019. godine i traje do 6. siječnja 2020. godine s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

Nastava počinje 7.siječnja, A smjena popodne, B smjena ujutro.