Na sastanku Povjerenstva za provedbu javnog natječaja br.31 održanog 18. studenoga 2019. godine od pristigle tri ponude

viptravel.hr

F-tours d.o.o.

Magellan d.o.o.

Povjerenstvo je prihvatilo jedinu ponudu koja ispunjava zahtjeve javnog poziva, F-toursa d.o.o.

Roditeljski sastanak 3.a, 3.b, 3.c, 3.f i predstavnika agencije održat će se 9. prosinca 2019. godine po sljedećem rasporedu:

3.a i 3.b u 19.00 sati

3.c i 3.f u 20.00 sati.