III. GIMNAZIJA SPLIT

Matice hrvatske 11

Klasa: 112-01/19-01/04

Urbroj: 2181-169-19-01-07

Split, 12. studenoga 2019.

O B A V I J E S T

o izboru kandidata

  • Za radno mjesto profesora/ice hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti na određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2020. god. izabrana je prof. Maja Milanović Fridel.

  • Za radno mjesto profesora/ice engleskog i talijanskog jezika na određeno radno vrijeme do povratka profesorice s bolovanja izabrana je Maja Gunjača.

  • Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u tajništvu Škole, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Tajnica:

-----------------------------------

/Vedrana Katavić/