Grad Split objavio je  dana 31. listopada 2019. godine Natječaj za stipendiranje učenika i studenata i naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školskoj  godini 2019./2020.

Rok za predaju prijave s odgovarajućom dokumentacijom istječe 15. studenog (petak)

Prijava na Natječaj podnosi se na obrascu koji se može preuzeti s web stranice Grada Splita  www.split.hr<http://www.split.hr> ili u Centralnoj pisarnici Grada Splita radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.

Prijava s potrebnom dokumentacijom upućuje se preporučenom poštom na  adresu Grad Split - Služba za društvene djelatnosti, 21000 Split - Obala kneza Branimira 17, s naznakom "Prijava na Natječaj za stipendiranje učenika i studenata i naknadu dijela  troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školskoj godini 2019./2020." ili izravno putem Centralne pisarnice.