III. GIMNAZIJA SPLIT

Matice hrvatske 11

Klasa: 112-01/19-01/03

Urbroj: 2181-169-19-01-09

Split, 25. listopada 2019.

O B A V I J E S T

o izboru kandidata

  • Za radno mjesto profesora/ice povijesti na određeno radno vrijeme do povratka profesora s bolovanja izabrana je prof. Dea Čule.

  • Za radno mjesto spremačice izabrana je Marijana Kekez.

  • Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u tajništvu Škole, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Tajnica:

-----------------------------------

/Vedrana Katavić/